Subject: Re: Hm, aktivitemiz...Sorry.
Haklýsýn. Þu sýralar baya yoðunum þu hocalar yazýlý üstüne yazýlý yapýyorlar. En son ne zaman çeviri yaptýðýmý hatýrlayamayacaðým kadar uzun oldu. (görkem abi belki tarihi hatýrlar).
Herneyse bu akþam kde ye baþlayacam . Büyük ihtimalle çerezlik dosyalarý gnomedan çekerim.
Saygýlarýmla
Ömer F. USTA


From: Fatih Demir <kabalak@xxxxxxxxxxxxxxx>
Reply-To: gnome-turk@xxxxxxxxx
To: GNOME Turk listesi <gnome-turk@xxxxxxxxx>
Subject: Re: Hm, aktivitemiz...
Date: 14 Apr 2002 15:15:22 +0200

Hm, hcibir aktiviteye kapilmis degil gibisiniz, he :-) Sadece Ali Pakkan
simdiye dek bir tercüme yenieledi ve belki de Görkem stable Pan'e
tercümesini koymustur, fakat gerisi? Hmmm...
--
<([ Fatih Demir / kabalak / kabalak@xxxxxxxxxxxxxxx ])>
<([ ICQ 64241161 / fdemir2@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ])>
<([ Studying Biology @ the University of Heidelberg ])>_________________________________________________________________
MSN Photos is the easiest way to share and print your photos: http://photos.msn.com/support/worldwide.aspx

_______________________________________________
Gnome-turk ePosta listesi
Gnome-turk@xxxxxxxxx
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-turk...Privacy