Talaga Bandung Purba (gambar 3 dimensi) &
Informasi Lingkungan TS sejennaHaturan baraya saalam dunya,
Kaingetan ku posting Kang Asep Salmon ngeunaan foto-foto Bandung jaman
baheula, dina lampiran kahaturkeun gambar 3 dimensi rekaan kaayaan Talaga
Bandung Purba, kurang leuwih jutaan nepi 10.000 taun katukang (ceuk data
geologi, kajadian talaga Bandung Purba teh henteu sakali alias aya
sababaraha kali entragan antara "pasang-surut"). Ieu gambar teh dicutat tina
bahan sosiaslisasi (power point) lingkungan kisunda kenging/kasaeanna Kang
Mubiar + Kang Sobirin ti Dewan Pemerhati Kehutanan & Lingkungan Tatar Sunda
(DPKLTS).
Katerangan dina ieu gambar diantarana kieu (punten teu ditarjamahkeun):
- diyakini industri dan perdagangan obsidian telah terjadi lintas danau
Bandung Purba
- pemukiman yang dihuni terus sejak jaman mikrolithikum/mesolithikum, jaman
perunggu Dongson, sampai jaman Hindu
- dijumpai pula keramik cina abad 9 sampai abad 18, pengecoran perunggu dan
besi
- dijumpai beberapa makam pra Islam, situs permukiman purba dan parit
pertahanan pemukiman ini ditinggalkan sebelum abad 19, yang dijumpai hanya
hutan belantara yang ditakuti manusia
- Kedalaman air: Cigereleng 45 m, Buahbatu 49 m, Cibiru 52 m, Pasirkoja 39
m, Tolo Kopo 54 m
- Sumber rekaan: Rothplezt 1951/RP Koesoemadinata, 2001/Bachtiar, T, 2004/3D
Tjoek dan Sobirin, DPKLTS, 2005
Wilujeng ngawawaas jaman Sangkuriang batal lalayaran atawa jaman urang Dago
ka Nagreg ngagunakeun transportasi Parahu.
Kanggo informasi sanesna:
Ku kasaenana Kang Mubiar sareng Kang Sobirin ti DPKLTS, dina pabetekan si
kuring aya sababaraha bahan sosialisasi lingkungan dina wangun power point.
Diantarana, bahan-bahan sosialisasi jeung advokasi kanggo : penolakan
rencana bendungan Jatigede, penolakan rencana sodetan Citanduy, sosialisasi
Kampung Naga, DAS Citarum, jrrd. Ieu bahan-bahan teh kacida endahna
(artistik power point anu maju kacida) jeung dilengkepan ku data hasil
analisis (tabular atawa narasi) oge foto-foto citra satelit. Ngan, hanjakal
gede teuing memory-na upama dialungkeun nganggo e-mail mah. Mangga, ka anu
peryogi, sigana urang ngemutan duplikasi dina wangun CD (aya anu bade haat
nyayogikeun cd kosongna?).
Hatur nuhun ka Kang Mubiar sareng Kang Sobirin ti DPKLTS anu parantos
ngaridokeun ieu bahan-bahan sosialisasi disalabarkeun. teu aya sanes, pikeun
ngaronjatkeun pangaweruh jeung kasadaran kabeungharan Kabuyutan urang anu
sakuduna dipiara, dimumule, jeung dimanfaatkeun keur karaharjaan sarerea,
boh manusa atawa lingkungan sabudeureunana.
Sakedik ngeunaan DPKLTS: Ngarupakeun hiji yayasan anu dipupuhuan ku Mang
Ihin (Bp Solihin GP, gubernur Jabar manten) anu jargonna: "No Forest, No
Water No Feature, Leuweung Rusak, Cai Beak, Manusa Balangsak". Alamat
sekertariatna di:
Jl. R.E. Martadinata No. 189A Bandung - Tlp/fax: 022-7234652; e-mail:
dpklts@xxxxxxxxxxxxxxxxxx atawa sobirindpklts@xxxxxxxxx
Sakitu heula, cag.
Baktos,
manAR


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a
href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h3h7g3s/M=323294.6903899.7846637.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123736365/A=2896125/R=0/SIG=11llkm9tk/*http://www.donorschoose.org/index.php?lc=yahooemail";>Take
a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who
cares about public education</a>!</font>
--------------------------------------------------------------------~->

Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea
Privacy