osdir.com


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cloudstack compatiblity Windows 2016 Server


There is one extra detail. If your hypervisor version does not support the
OS you want to use, there is no magic ACS can do.
Therefore, first you need to make sure your hypervisor supports the OS you
want. Then, you need to see if you have a guest OS entry for the OS you
want to use, and if this guest OS is mapped to a hypervisor OS mapping.

On Mon, May 14, 2018 at 1:03 PM, Suresh Kumar Anaparti <
sureshkumar.anaparti@xxxxxxxxx> wrote:

> Hi Marc,
>
> It seems the compatibility table with Cloudstack version and OS guest
> versions is not listed. May be you can try with db query using version
> (updated column) and guest_os_hypervisor (created column) tables.
>
> Please check the current version OS compatibility using
> *listGuestOsMapping*
> API (
> https://cloudstack.apache.org/api/apidocs-4.9/apis/listGuestOsMapping.html
> )
> with
> *hypervisor* and *hypervisorversion *params. If "Windows Server 2016" OS is
> not in the mapping response and the underlying hypervisor supports it, you
> can add new OS mapping to cloudstack using *addGuestOsMapping* API (
> https://cloudstack.apache.org/api/apidocs-4.9/apis/addGuestOsMapping.html
> ).
> Make
> sure to set the *ostypeid* param to Windows OS UUID (Get this using
> *listOsTypes* API).
>
> -Suresh
>
> 2018-05-14 19:11 GMT+05:30 Marc Poll Garcia <marc.poll.garcia@xxxxxxxxx>:
>
> > Hi all!
> >
> > I am using CloudStack 4.9.2 on VMWare hypervisor, and I tried to create a
> > "Windows Server 2016" OS template but i have some issues working with it,
> > sometimes network does not work properly.
> >
> > Do you know if it is not compatible with this version? is there any
> > compatibility matrix / table like:
> >
> > *Cloudstack version  | OS guest versions*
> >
> > Thanks in advance.
> >
> >
> > --
> > Marc Poll Garcia
> > Technology Infrastructure . Àrea de Serveis TIC
> > Telèfon:  93.405.43.57
> >
> > [image: UPCnet]
> >
> > ----------------------------------------------------------
> > Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment
> > protegida i està exclusivament dirigit a la persona o entitat
> destinatària.
> > Si vostè no és el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo,
> > no està autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo,
> > copiar-lo ni a revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu
> > electrònic per error, li preguem que informi al remitent i elimini del
> seu
> > sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.
> > Gràcies per la seva col.laboració.
> > ----------------------------------------------------------
> >
> > *** Si us plau, no m'imprimeixis. Vull seguir sent digital ***
> > *** Por favor, no me imprimas. Quiero seguir siendo digital ***
> > *** Please, don't print me. I want to remain digital ***
> > ----------------------------------------------------------
> >
>-- 
Rafael Weingärtner