osdir.com

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

InvalidPayloadException when sorting lines in a csv file


Hi,


I'm trying to sort a csv file, but when I try to write the file i get a InvalidPayloadException due to "Error during type conversion from type: java.lang.String to the required type: java.io.InputStream".


Here is the route:


from("file:path?filterFile=${file:size} < 6000")
     .sort(body().tokenize("\n"), new ColumnSortComperator(1, ','))
     .to("file:path/sorted?fileExist=Append")
     .end();

As far as i understand, the tokenizer outputs String, but to write the line to the file i need a Inputstream.
How do i make a Inputstream from the sorted lines?
Is the only way to implement a processor that stuffs the lines + line endings into the exchange body?


thanks in advance,


Ivana


***************************************** De informatie verzonden in deze e-mail (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk het bericht te retourneren en vervolgens te vernietigen. Yarden doet er alles aan om ervoor te zorgen dat verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen, maar kan dit niet garanderen. Yarden Holding B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 34155452 Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 30104432 Yarden Uitvaartzorg B.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 04050164 Yarden Uitvaartverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Almere, Handelsregisternummer 33244450 *****************************************